Referencje

Nasze realizacje:

 


Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy Pawilonie D - AGH Kraków
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
XI-XII 2017

Wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla zadania: Budowa Hali Sportowej dla
VII LO w Krakowie
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  ul. Walerego Sławka  10 , 
30-633   Kraków
III-XI 2017

Wykonanie instalacji elektro-energetycznej dla zadania: Budowa Przedszkola Samorządowego w Sułkowicach
Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice
I-IX 2017


Wykonanie zasilania awaryjnego dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
ul Reymonta 25, 30-059 Kraków
II-VII 2017


Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: Przebudowa Serwerowni Głównej w Pawilonie A
Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
VI-VIII 2017


Wykonanie zasilania awaryjnego w Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
VI-IX  2017


Budowa przyłączy kablowych SN, stacji transformatorowych wnętrzowych wolnostojących oraz zabudowa sieci kablowych nN - zasilanie firmy Cracovia Property
Tauron Dystrybucja S.A
ul Dajwór 27,  30-960 Kraków
II-VII 2017


Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - Oddział Szkła
 i Materiałów Budowlanych w Krakowie 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8.
I-III 2017