Kompensacja mocy biernej

W zakładach przemysłowych jednym ze stałych, znaczących kosztów są opłaty za  energię elektryczną. W celu minimalizacji tych kosztów jako pierwsze nasuwa się,  zastosowanie energooszczędnych odbiorników oraz ich optymalne sterowanie.

Spełnienie tych warunków może okazać się nie wystarczające. Odbiorniki energii elektrycznej oprócz energii czynnej przetwarzanej na energię mechaniczną czy cieplną, z sieci pobierają  również energię bierną. Jest to rodzaj energii niezbędny do prawidłowego działania takich urządzeń jak silniki, jednak pobierana w nadmiarze obniża parametry sieci przesyłowych. Po przekroczeniu umownej granicy Operator Systemu Dystrybucyjnego nalicza dodatkowe opłaty, sięgające w niektórych przypadkach  nawet kila tysięcy złotych miesięcznie.

W celu zapobiegnięcia tego zjawiska nasza firma oferuje wykonanie pomiarów mocy biernej oraz dobór i montaż baterii kompensującej.

Zamów pomiar mocy biernej