Pomiary i ocena jakości zasilania

Jakość energii elektrycznej ma znaczący wpływ na  pracę i żywotność urządzeń i maszyn elektrycznych.    Wiąże się  to bezpośrednio z kosztami utrzymania   infrastruktury energetycznej każdego przedsiębiorstwa. Obecnie w każdej instalacji znajdują się układy przekształtnikowe,  których   odkształcone prądy powodują  zniekształcenie napięcia zasilającego generując wyższe harmoniczne.  Wyższe   harmoniczne   zmniejszają   przepustowość linii zasilających oraz   wpływają niekorzystnie na pracę innych urządzeń   często doprowadzając do ich uszkodzenia.  Dystrybutorzy energii elektrycznej stawiają  wysokie wymagania  odbiorcom w tym zakresie.
Chcąc zapobiec tym negatywnym skutkom nasza Firma oferuje wykonanie pomiarów parametrów zasilania zgodnie  z normą IEC (PN-EN) 61000-4-30 KLASA  A,  których wyniki pozwalają określić  bezpośrednią przyczynę zakłócenia i dobrać odpowiednie środki zaradcze.